top of page

Kwaliteit & privacy

 

 

Privacy verklaring
 

Bij de dieetbegeleiding is privacy erg belangrijk. Alles wat u met de diëtist bespreekt is vertrouwelijk.
 

Als u gebruik maakt van de diensten van diëtistenpraktijk Start Today dan heb ik gegevens van u nodig.

Deze gegevens verstrekt u via de telefoon, e-mail, het contactformulier (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via het contact met de diëtist zelf. Denk hierbij aan:
 

  • Naam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • BSN

  • Gegevens zorgverzekeraar (naam en polisnummer)

  • Telefoonnummer/mobiel nummer

  • E-mailadres

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Deze persoonsgegevens heb ik nodig voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Dit wordt alleen gedaan als daar noodzaak voor bestaat met betrekking tot uw behandeling.

Hoelang worden de gegevens bewaart?

Uw persoonsgegevens worden 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling bewaard. Dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen

Uw gegevens zal ik indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (rapportage aan verwijzer, overdracht naar andere zorgverlener). Deze gegevensoverdracht voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@start-today.nl. Ik zal dan een afspraak met u maken, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en heb hiervoor passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door diëtistenpraktijk Start Today kunt u contact met mij opnemen via 06-11051788 of via info@start-today.nl.


Voor meer informatie kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van het beroep diëtist te kunnen waarborgen, sta ik ingeschreven in het basisregister van het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit garandeert dat ik door het volgen van bijscholingen bij blijf in mijn vakgebied en dat ik voldoe aan de gestelde kwaliteitsnormen. Daarnaast ben ik lid van de Diëtisten Coöperatie Nederland.

Heeft u klachten?

Diëtistenpraktijk Start Today doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist. U kunt aangeven waarover u niet tevreden bent, zodat we samen kunnen kijken naar een mogelijke oplossing.

 

Mocht dit geen oplossing bieden, kunt u zich wenden tot de Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKZ) en een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Dit kan via de website. Het klachtenloket is ook per e-mail of telefonisch bereikbaar.

 

Telefonisch: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur)

Per e-mail: info@klachtenloketparamedici.nl

bottom of page