top of page
Korrelig oppervlak

Kwaliteit & privacy

 

 

Privacy verklaring

Diëtistenpraktijk Start Today gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van diëtistenpraktijk Start Today dan heb ik gegevens van u nodig.

Deze gegevens verstrekt u via de telefoon, e-mail, het contactformulier (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of via het contact met de diëtist zelf. Denk hierbij aan:
 

  • Naam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • BSN

  • Gegevens zorgverzekeraar (naam en polisnummer)

  • Telefoonnummer/mobiel nummer

  • E-mailadres

  • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

Deze persoonsgegevens heb ik nodig voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden om u een persoonlijk advies te kunnen geven en deze vervolgens aan u te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of 'gevoelige' persoonsgegevens. Dit wordt alleen gedaan als daar noodzaak voor bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. 

Hoelang worden de gegevens bewaart?

Uw persoonsgegevens worden 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling bewaard. Dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst.

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Start Today zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere zorgverlener). Diëtistenpraktijk Start Today heeft met andere zorgverleners of zorginstanties (verwerkers)overeenkomsten voor veilige gegevensoverdrachten. Deze gegevensoverdracht voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

U heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt dan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@start-today.nl. Ik zal dan een afspraak met u maken, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Start Today neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op via 06 11 05 17 88 of mail naar info@start-today.nl.

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door diëtistenpraktijk Start Today kunt u contact met mij opnemen via 06-11051788 of via info@start-today.nl.


Voor meer informatie kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van het beroep diëtist te kunnen waarborgen, sta ik ingeschreven in het basisregister van het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit garandeert dat ik door het volgen van bijscholingen bij blijf in mijn vakgebied en dat ik voldoe aan de gestelde kwaliteitsnormen. Daarnaast ben ik lid van de Diëtisten Coöperatie Nederland.

Heeft u klachten?

Diëtistenpraktijk Start Today doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist. U kunt aangeven waarover u niet tevreden bent, zodat we samen kunnen kijken naar een mogelijke oplossing.

 

Mocht dit geen oplossing bieden, kunt u zich wenden tot de Informatie- en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKZ) en een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici. Dit kan via de website. Het klachtenloket is ook per e-mail of telefonisch bereikbaar.

 

Telefonisch: 030 310 09 29 (maandag en vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur)

Per e-mail: info@klachtenloketparamedici.nl

Klachtenloket Paramedici
Kwaliteit Geregistreerde diëtist
Diëtisten Coöperatie Nederland
bottom of page