top of page

Vergoeding en tarieven

Vergoeding
 

Dieetadvisering zit sinds januari 2013 weer in de basisverzekering. Sindsdien geldt een vergoeding van drie uren (180 minuten) dieetadvisering per kalenderjaar. Deze uren worden, bij volwassenen, echter wel eerst van het eigen risico afgetrokken. Kinderen tot 18 jaar hebben geen eigen risico. Wanneer je aanvullend verzekerd bent, is het mogelijk dat je meer uren vergoed krijgt. Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico.

De behandeling van diabetes mellitus, COPD en cardiovasculaire aandoeningen wordt vergoed vanuit de ketenzorg. Voor deze behandeling dient u dan ook in behandeling van de huisarts te zijn. 

Check de polisvoorwaarden voor vergoeding dieetadvies bij uw zorgverzekeraar en vraag naar uw polisvoorwaarden.

 

 

Verwijzing


Voor een behandeling bij diëtistenpraktijk Start Today heb je in principe geen verwijsbrief nodig. Wanneer je zonder een verwijsbrief komt, wordt er extra tijd genomen om jouw situatie te bekijken. Dit is om na te gaan of je, met jouw klacht en/of hulpvraag, bij mij op het juiste adres bent.

Toelichting behandeltijd

De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt kan uit twee delen bestaan:
1. De directe behandeltijd: de tijd waarbij je als cliënt aanwezig bent. Dit kan een intake- of vervolgconsult zijn. Ook telefonische consulten vallen hier onder. De
totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.

2. Individueel dieetvoorschrift: bij consulten waarbij er tijd nodig is om bijvoorbeeld een voorbeeld dagmenu / individueel dieetadvies op te stellen of een voeding te berekenen, wordt per kwartier € 17,50,- extra gerekend. Hier ben je als cliënt doorgaans niet bij aanwezig. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren. Dit betekend dat de uiteindelijk gefactureerde tijd 1 á 2 kwartieren hoger uit kan komen per consult.  

Let op!

Indien je verhinderd bent voor een afspraak, kan je de afspraak tijdig verzetten of afzeggen. Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

bottom of page